Tehomuuntajateollisuuden kehitystila, ympäristönsuojelun tehomuuntajat vähentävät huomattavasti tehohäviöitä

Tehomuuntaja on staattinen sähkölaite, jolla muunnetaan tietty arvo AC-jännitettä (virtaa) toiseksi jännitteeksi (virraksi), jolla on sama taajuus tai useita eri arvoja.Se on voimalaitos ja sähköasema.Yksi instituutin tärkeimmistä laitteista.

Y7

Muuntajatuotteiden pääraaka-aineita ovat orientoitu piiteräslevy, muuntajaöljy ja tarvikkeet, kuparilanka, teräslevy, eristävä pahvi.Niistä orientoidun piiteräslevyn osuus on noin 35 % tuotantokustannuksista;muuntajaöljyn ja lisälaitteiden osuus on noin 27 % tuotantokustannuksista;kuparilangan osuus tuotantokustannuksista on noin 19 %;teräslevyn osuus on noin 5 % tuotantokustannuksista;eristyspahvin osuus tuotantokustannuksista on noin 3 %.

1. Toimialan kehitystausta
Tehomuuntajien suorituskyky ja laatu liittyvät suoraan sähköjärjestelmän toiminnan luotettavuuteen ja käyttöhyötyihin.Tilastokeskuksen tietojen mukaan maani vuotuinen menetys on vuodesta 2014 lähtien pysynyt periaatteessa yli 300 miljardin kilowattitunnin tasolla.Niistä muuntajahäviö muodostaa noin 40 % siirron ja jakelun tehohäviöstä, jolla on suuri energiansäästöpotentiaali.

Y5

2. Toimialan tila
Tuotantokehityksestä päätellen maani muuntajien kokonaistuotanto on viimeisen viiden vuoden aikana ollut vaihtelevaa.Vuodesta 2017 vuoteen 2018 tuotannon mittakaava pieneni kahtena peräkkäisenä vuotena ja palautui vuonna 2019. Kokonaismittakaava saavutti 1 756 000 000 kA, mikä on 20,6 prosentin vuosikasvu.Vuonna 2020 tehon mittakaava pieneni hieman 1 736 012 000 kA:iin. Verkkotoiminnan näkökulmasta vuoden 2020 loppuun mennessä maassani oli verkossa 170 miljoonaa tehomuuntajaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 11 miljardia kVA.

Tehomuuntajateollisuuden tuleva kehitystrendi
1. Maailmanlaajuinen
Maailmanlaajuinen tietoisuus energian säästämisestä ja päästöjen vähentämisestä, älykkäiden verkkojen ja superverkkojen nopeutettu käyttöönotto sekä hallituksen suotuisa politiikka edistävät edelleen tehomuuntajateollisuuden kehitystä.Tehomuuntajien markkinakysyntä Aasian ja Tyynenmeren alueella jatkaa vahvaa kasvua, ja Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinakysyntä muodostaa kasvavan osan maailmasta.Tämän lisäksi kasvava sähkönkäyttö, olemassa olevien tehomuuntajien uusiminen sekä älykkäiden verkkojen ja älykkäiden muuntajien yleistyminen ohjaavat globaaleja tehomuuntajien markkinoita.
2. Kiina
Sopeutuakseen ja vastatakseen markkinoiden kysyntään monet tehomuuntajien valmistajat ovat ottaneet käyttöön kehittynyttä tuotantotekniikkaa ja laitteita ulkomailta parantaakseen jatkuvasti tuotteen rakennetta ja parantaakseen tuotteen suorituskykyä sekä tehostaakseen uusien prosessien ja uusien materiaalien etsintää.Sen kehitys edustaa suuren kapasiteetin ja korkean jännitteen trendiä.;Ympäristönsuojelun, miniatyrisoinnin, siirrettävyyden ja korkean impedanssin kehityksen osalta on odotettavissa, että maani tehomuuntajien kehitysnäkymät ovat hyvät.

QQ截图20220309092259

 


Postitusaika: 12.8.2022