T & K Vahvuus

Tekninen vahvuus

Akkreditoitu laboratorio CNAS-auditoinnin kautta.
Perustetaan standardiprojekti (virta- ja volttimittarin mittausstandardit).
Läpäise AAA-mittausten hallintajärjestelmä.
Perusta ammattimainen mittaushuone tarkkoja mittoja varten.
Älykkäät virran ja jännitteen ohjauslaitteet otettu käyttöön.
Energiaa hajottavan fluoresenssispektrometrin käyttöönotto.

Testaa kykysi

Tällä hetkellä on: AC on-off -testi, AC-kestotesti, luotettavuustesti, ylikatkaisutesti, EMC-testi, kattava ominaisuustesti, korkean ja alhaisen lämpötilan ja korkean lämpötilan kestävyystesti, vuorotteleva ja jatkuva kostea lämpötesti, pallon painetesti , vuoto- ja ikääntymistesti, pudotus- ja tärinätesti, ultraäänikuvaus rikkomaton testaus, muovin mekaanisten ominaisuuksien testi, muovin palonesto- ja sähköominaisuuksien testi, hiili- ja rikkianalyysitesti, metallografinen analyysitesti, suolasumutesti, röntgenfluoresenssispektri testi, kaksoiskultasuhteen taivutustesti, piiteräslevyn rautahäviötesti, kemiallinen analyysitesti.

RD2
RD1